Regulamin rejestracji na forum i stronie

12 05.2015

Regulamin rejestracji: każda osoba, która rejestruje się na stronie, nie powinna używać adresu mailowego ani żadnych informacji na swój temat, które mogłyby ją w jednoznaczny i prosty sposób zidentyfikować zgodnie z art. 6 ust. z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych. Rejestrując się oświadczasz, że nie przekazujesz żadnych danych osobowych. Jednocześnie oświadczasz, że niezależnie od tego, co zostało przez Ciebie wpisane podczas rejestracji, żadna z tych danych nie zawiera prawdziwych danych na Twój temat, wliczając w to Twoje nazwisko, rok urodzenia, czy miejsce zamieszkania, a pojawienie się jakiegokolwiek imienia, nazwiska, numeru telefonu itp. elementów, które mogłyby stanowić dane osobowe jest przypadkowe i nie ma fizycznie związku z Twoją osobą. Tym samym oświadczasz, że dane podane podczas rejestracji są fikcyjne. Klikając przycisk rejestracja/logowanie oraz każdy link na stronie, który prowadzi do procesu rejestracji oświadczasz, że zapoznałeś/łaś się z regulaminem i akceptujesz jego treść i każdy podpunkt.

Facebook