W czym mogą pomóc nagrania do autohipnozy?

24 09.2013

Przewaga autohipnozy z nagrań mp3 jest przede wszystkim na poziomie łatwości w oddawaniu się sugestiom prowadzącego. Nie ma czynnika blokującego w postaci konieczności świadomego decydowania o tym, jaki należy podjąć następny krok, żeby wprowadzić zmianę. Kolejne etapy wizualizacji w stanie autohipnozy są prowadzone przez głos lektora, ułatwiając skupianie się na celu, zamiast na sposobie realizacji. Autosugestia w czasie nagrań hipnotycznych jest zazwyczaj skuteczniejsza ze względu na mniejsze zaangażowanie umysłu świadomego. Świadomość może spokojnie się oddawać dryfowaniu po wizualizacji, a podświadomość ją realizować w czasie, gdy sam proces kreowania kolejnych kroków w całym procesie należy już do głosu prowadzącego (hipnotyzera). Daje to wygodę w trakcie uzyskiwania zmian na poziomie podświadomym. Potęga podświadomości może zostać wykorzystana w pełni, a podkład dźwiękowy w tle, wliczając muzykę i odgłosy natury - pomogą jeszcze bardziej wzmocnić wizualizację.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki wpływają na końcową, większą skuteczność nagrań do hipnozy pośredniej względem tradycyjnej wizualizacji w autohipnozie - bez osoby prowadzącej. Umysł może się poddawać sugestiom, obniżając nieco poziom krytycznego podejścia do procesu zmian. Skupiając się w pełni na samej zmianie, a nie sposobie dochodzenia do niej, jesteśmy w stanie uzyskać nieco lepsze efekty. Możemy się cieszyć w pełni wizualizacją, wyzwając silne, pozytywne emocje, tak istotne do zmiany i obserwować pozytywne efekty naszej wizualizacji.

Facebook